Dija Groep, uw administratiekantoor in Ijsselmuiden en wijde omgeving.
Loading...
Incasso 2017-11-22T13:56:12+00:00

Debiteurenbeheer

Een effectief en goed georganiseerd debiteurenbeheer is de sleutel naar het succesvol innen van openstaande vorderingen. Sommige bedrijven hebben in de praktijk gebrek aan tijd of het ontbreekt hen aan de debiteuren expertise. Het gevolg hiervan is een hoog bedrag aan openstaande vorderingen.

Voorkomen is beter dan genezen
De DiJA groep helpt u met kritisch te kijken naar de werkwijze en effectiviteit van uw debiteurenbeheer en  draagt adviezen ter verbetering aan. Ook helpen wij met het opstellen van betalingsherinneringen en aanmaningen die vriendelijk zijn, maar aan duidelijkheid niets te wensen overlaten.

Incasso

Is er een partij waarbij u meermalen verzocht  heeft een openstaande rekening te betalen zonder resultaat dan is het tijd om stappen te zetten. DiJA groep incasseert vorderingen voor zowel bedrijven als particulieren in heel Nederland. Onze trefwoorden zijn persoonlijk, doeltreffend en discreet.

Zodra een schriftelijk aangeleverde opdracht en een kopie van de factuur bij ons binnen is zorgen wij dat er contact wordt opgenomen met de debiteur. Wij nemen net zo vaak contact met de debiteur op totdat het uiteindelijke doel bewerkstelligd is. De toon van deze gesprekken zal nooit agressief of intimiderend zijn, maar wel streng tot zeer streng. Met onze gesprekken brengen wij uw firma nooit in diskrediet, tevens houden wij altijd rekening met de relatie die u met de debiteur heeft.
Indien het voor ons niet mogelijk is een betaling te bewerkstelligen, dan zullen wij, uitsluitend na overleg met u, de vordering uit handen geven aan een gerechtsdeurwaarder of advocaat. Door onze persoonlijke manier van incasseren kunnen wij ons beroepen op een zeer hoog incasseringspercentage. Uw incasso is bij ons in betrouwbare handen.

Incassokosten
De kosten die gemoeid zijn met het incasseren van de vordering, de incassokosten, worden doorberekend aan de debiteur. Indien de debiteur door een wanprestatie of zeer slechte afhandeling uwerzijds zijn of haar betalingsverplichtingen niet nakwam, worden de incassokosten voor een gedeelte aan u doorberekend. Dit indien wij het niet bij de debiteur kunnen incasseren. Indien wij een volledige betaling voor u hebben ontvangen, dit is dus inclusief de incassokosten en rente, dan zullen wij deze nog dezelfde dag met u verrekenen.

Meer informatie